De productieve economie wordt ingekapseld / doodgevroren

In de inleiding van haar boek heeft Kate Raworth het over ‘The power of pictures’. De kracht van een tekening of schematische voorstelling komt het sterkst tot uiting bij die materies waar anders een karrevracht aan woorden en veel tijd zou nodig zijn om tot hetzelfde resultaat te komen, zoals voor een wereld- of landkaart, een stadsplan of het plan van een gebouw. Ook de ingewikkelde structuren en systemen, die bij sterk ontwikkelde maatschappelijke systemen komen kijken, zijn daar bijzonder goed mee gediend.

Verder staat in Raworth’s inleiding ook te lezen dat economie de moedertaal is van de politici en dat we, indien we economisch inzicht een nieuwe formulering willen gaan geven, daarbij zeker gebruik moeten maken van grafische voorstellingen.

Hazel Henderson’s ‘Layer Cake With Icing’ is een taartschema waarnaar Raworth verwijst. Bij het lagenschema, dat een industriële economie voorstelt, is de bovenste laag wit want dat is de suikerglazuurlaag, en die staat voor de private sector die in een bruto nationaal product wordt meegeteld. Icing betekent ook ijsafzetting en in Amerikaans slang doden.

Op mijn website WWW.ECREALSYS.ORG (NL/ENG) gebruik ik ook een lagenschema om de economie anders dan als een marktsysteem te presenteren. De bovenste laag is bij mij die van de financiële transacties die dienstbaar zijn aan de productieve economie. De laag van de louter financiële economie met speculatief karakter heb ik bewust niet in het schema opgenomen omdat die net een ‘dodend’ karakter heeft voor de fysieke productieve economie. Dat wordt in de pagina ‘Snel geld’ (Quick money) uitgelegd. De productieve economie wordt al geruime tijd ingekapseld / doodgevroren door de speculatieve financiële economie en sinds de eeuwwisseling ook door de massale geldcreaties die bij de grote crises telkens worden ingezet.

Ook bij mij is het ecosysteem (‘mother nature’) de onderste laag maar niet platgedrukt en open gespreid (‘all squashed and splayed out’) door het gewicht van de door de mens opgezette economie daarbovenop. Ik bekijk het ecosysteem net als de onmisbare sokkel om het hele systeem rechtop en in stand te houden.

22-04-2020